Radíme autorům Kurzo.cz: Jak psát správně nadpisy

Struktura nadpisů je velmi důležitá nejen pro uživatelskou přehlednost textu, ale také pro SEO (optimalizace pro vyhledávače). Mnoho autorů webových stránek však s nadpisy nepracuje správně. Buď používají nadpisy místo formátování textu nebo přeskakují ve struktuře bez logické návaznosti. Obvykle používáme nadpisy 6 úrovní od nejvyšší úrovně H1 (nejdůležitější) po nejnižší úroveň H6 (nejméně důležitý).

Důležitá poznámka: počítejte vždy s tím, že lidé nečtou celý váš článek, ale jen rychle proletí nadpisy, zda je něco zaujme. Pokud je žádný nezaujme, jdou jinam. Pokud je nadpis zaujme, přečtou alespoň příslušný odstavec. Proto je tato poznámka takto nesmyslně zvýrazněna 🙂

Správná struktura nadpisů

Každá webová stránka by měla mít právě jeden nadpis H1. Počet ani struktura podřízených nadpisů není pevně daná. Je potřeba dbát pouze na to, aby při snižování úrovně nadpisu vždy následoval nadpis o 1 nižší, než je ten předchozí. Pokud se úroveň nadpisu nesnižuje, může být každý následující nadpis stejný jako ten předchozí nebo vyšší, podle potřeby a jeho důležitosti. Pokud se úroveň nadpisu zvyšuje, lze úrovně přeskakovat. Není tedy chybou mít nadpis H2 po nadpisu H4. Přehledně je příklad správné struktury nadpisů zobrazen na následujícím obrázku.

nadpisyPři vytváření popisku kurzu na Kurzo.cz, slouží jako nadpis H1 název kurzu (produktu/ebooku), který je zobrazen automaticky v horní části stránky. Při vytváření popisku kurzu vždy přidávejte pouze nadpisy H2 a nižší.

Obsah nadpisu

Nadpisy nejsou samoúčelné a měly by vypovídat o obsahu textu na dané stránce:

  • Nadpis H1 by měl vypovídat o celém obsahu stránky.
  • Nadpis H2 a nižší by měly vypovídat o obsahu odstavce, který po nich následuje.

Délka nadpisu by měla být co nejkratší a zároveň co nejvýstižnější, proto používejte slova, která lidé vyhledávají, když se zajímají o téma vašeho článku či popisku vašeho kurzu. Pokud nevíte jaká slova použít, je nutné zpracovat alespoň jednoduchou analýzu klíčových slov pro dané téma nebo obor. Využít můžete například Sklik od Seznamu nebo Adwords od Google. Ideální je provést analýzu pro oba tyto vyhledávače a zvolit nějaký kompromis mezi použitými slovy (platí, pokud chcete text optimalizovat pro ČR). Oba vyhledávače totiž většinou poskytují trochu rozdílné výsledky díky odlišnosti skupin lidí, kteří je využívají.

Čeho se vyvarovat při tvorbě nadpisů

  • Formátování textu pomocí nadpisů je poměrně častý nešvar některých méně zdatných lidí. Text formátovaný nadpisem je sice větši (a třeba i tučný + s větším odsazením) než ostatní text, ale také je mu tím dávána větší důležitost u vyhledávačů. Pro formátování textu tedy používejte nástroje k tomu určené, jako změna velikosti písmat, označení tučné, kurzíva atd.
  • Nikdy by neměly následovat dva nadpisy hned za sebou (bez ohledu na úroveň). Vždy by měl mezi nadpisy být alespoň krátky odstavec textu.
    nadpisy
  • Za nadpisem se nepíše tečka – bez ohledu na to, jestli se jedná o větu nebo jen nějaké sousloví.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *