Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel webu www.Kurzo.cz, Czech Digital, s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně, s vyjímkou případů, kdy o to sama dotčená osoba nebo firma požádá například objednávkou služeb, výměnou kontaktního emailu za nabízený produkt nebo jinou formou. Czech Digital s.r.o. neručí za ochranu osobních údajů zadávaných na webech produktů a firem, které lze najít v našem katalogu na www.Kurzo.cz a které nesouvisí s podnikáním firmy Czech Digital s.r.o.

Pro zákazníky firmy Czech Digital s.r.o.: Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku mohou představovat externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Přístup k účtu pomocí Facebooku

Tato služba umožňuje propojit Kurzo.cz pomocí přihlášení na sociální síti Facebook od společnosti Facebook Inc. Místo zpracování údajů: USA - Zásady ochrany osobních údaju. Využíváním možnosti přihlášení přes Facebook účet do portálu Kurzo.cz dáváte souhlas se záskáváním materiálů z Vašeho Facebookového účtu.

Právní informace

Upozornění pro uživatele v Evropě: v tomto prohlášení o ochrane soukromí byly připraveny v plnění povinností podle Čl. 10 směrnice ES n. 95/46/ES a v souladu s ustanoveními směrnice 2002/58/ES, ve znění směrnice 2009/136/ES, na téma Cookies.