Objevte své dětské Já na semináři “Léčení Vnitřního Dítěte – Transformace ke štěstí“

Co je pro Vás nejkrásnější období Vašeho života? Pravděpodobně mnoho z Vás by na tuto jednoduchou otázku odpovědělo – dětství. Představte si, jaké by opět bylo žít daným okamžikem, bez zbytečných starostí s úsměvem na tváři. Ano, je to zajisté krásná představa a na semináři Lucie Kolaříkové a Moniky Nisznanské s názvem “ Léčení Vnitřního Dítěte – Transformace ke štěstí“ můžete tuto představu nejenže přiblížit, ale také naplnit.

Charakteristika semináře “Léčení Vnitřního Dítěte – Transformace ke štěstí“

Stěžejním tématem chystaného semináře je téma vnitřního dítěte. Každá z nás bez rozdílu pohlaví, si prožil své dětství, někdo hezčí, někdo méně. Naše projevy chování, cítění a celkové chápání světa není náhodné, ale je ovlivňováno našimi emočními traumaty a energetickými otisky z dětství. Aniž bychom si to vědomě uvědomovali, po většinu času je vnášíme do našeho života. Tento silný a transformační seminář Vás povede k osvobození Vašeho dětského Já a léčený traumat získaných v nejranějších letech. Příjemné a láskyplné prostředí a prostory semináře Vám umožní vrátit se k bolestným vzpomínkám a zdůraznit radostné chvíle. Prostřednictvím znovuprožití bolestných zkušeností a jejich následovného léčení se ve Vaší osobě spustí intenzivní přeprogramování osobnosti.

Nahlédněte do hlavních témat a metod semináře “Léčení Vnitřního Dítěte – Transformace ke štěstí“

Náplň tohoto čtyřapůldenního semináře je opravdu nabytá. Odkryjete zde témata, jako je např.

  • cesty do vlastního dětství, na kterých se setkáte s Vaším vnitřním dítětem a znovu naleznete ztracenou hravost, kreativitu a radost ze života,
  • zvědomování svých pocitů a náhledů na svět, strach a vnitřní omezení,
  • aktivování vnitřního dospělého, který se učí zodpovědnosti za vnitřní dítě a notné péče o něj,
  • zvědomování vnitřního rodiče, který představuje omezení, zákazy a tresty pro Vaše vnitřní dítě.

Na semináři “Léčení Vnitřního Dítěte – Transformace ke štěstí“ si osvojíte energetickou psychologii a práci s tělem v podobě Oshovy dynamické meditace, dále katarze a další způsoby fyzického a emočního projevu. Nahlédnete také do tajemství řízené meditace, imaginace a smyslné hladiny alfy. Také projdete transakční analýzou, která se zabývá strukturou a integritou Vaší osobnosti. Celý transformační seminář je situován do krásného a klidného prostředí v oblasti Buchov.

Na koho se můžete na semináři “Léčení Vnitřního Dítěte – Transformace ke štěstí“ těšit?

Transformačním seminářem Vás bude provádět Lucie Kolaříková a Monika Nisznanská, odbornice na osobnostní rozvoj s dostatečným vzděláním v této oblasti. Jak Lucie, tak i Monika soustředí svou pozornost především na vnitřní dítě, tedy na tu nejkřehčejší a nejzranitelnější část naší osoby. S tímto seminářem se vydáte na cestu spokojenosti, kreativity a radosti ze života. Přijďte tedy i Vy na červencový seminář a projevte svou dětskou část!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *