Vytvoření a editace produktu

Připravili jsme pro vás několik návodných videí a textů, které vám pomohou při vytvoření vašich vzdělávacích kurzů.

Video návod: "Přidání nebo editace produktu"

Pokud se chcete podívat jak probíhá přidání produktu přímo na webu, podívejte se na toto video.

Název pole

Popis pole

Proč je pole důležité

Název produktu

Název produktu by měl být na první pohled zajímavý a měl by vystihovat obsah produktu.

Název je spolu s obrázkem produktu nejdůležitější pro první dojem, který produkt vyvolává u potenciálních zákazníků.

Stav produktu

Vyberte stav, který chcete přiřadit svému produktu. Na výběr máte možnosti:

"Neaktivní" - nezobrazuje se na webu.
"Ukončený" - zobrazuje se na webu (z historických důvodů), už není aktivní
"Probíhá" - zobrazuje se na webu, je aktivní
"Připravuje se" - zobrazuje se na webu, ještě není aktivní

V současné době se zatím se stavy produktů nepracuje v plném rozsahu. Proto doporučujeme používat především stav "Probíhá" a "Neaktivní".

Správně zvolený stav zákazníkům jasně říká, zda se daný produkt prodává a zda je aktuální. Především nastavení stavu u neaktivních (nefunkčních) produktů zabráníte jejich zbytečnému výpisu na webu. Produkty, které jsou ukončené je vhodné nechávat i nadále zobrazovat na webu - budují určitou historii autora.

Typ

Na výběr máte možnosti: webinář, ebook, video-kurz, email-kurz, živé setkání, nástroje, CD/DVD, knihy. Zvolte tedy typ, který odpovídá vašemu produktu.

Potenciální zákazník by měl jasně vědět jakou formou je vzdělávání realizováno. Některé formy vzdělávání se konkrétnímu zákazníkovi mohou líbit více než jiné.

Obor

V tomto poli vyberte pole, které odpovídá obsahovému zaměření vašeho produktu. Můžete zde zvolit: finance, foto/video, jazyky, marketing, mobilní aplikace, obchod, online marketing, osobní rozvoj, ostatní, podnikání, práce a lidské zdroje, právo, programování, reality a stavba, technologie, zdraví a krása.

Oborové zařazení slouží pro snadnější vyhledání produktu potenciálními zákazníky, kteří mají zájem o kurz v určitém oboru.

Nadřazený produkt

Pokud máte například hlavní kampaň "Video-kurz" a k němu pořádáte podpůrný "Webinář", nastavte v editaci "Webináře" jako nadřazený produkt svůj "Video-kurz". Tím se oba produkty prováží a na webu na sebe budou vzájemně odkazovat.

Díky této volbě máte možnost více propagovat své produkty. Tyto produkty spolu však musí logicky souviset (např. jeden podporuje druhý).

Popisek

V popisu produktu popište co nejobsáhleji svůj produkt. Napište co obsahuje, v čem je jeho hodnota a jakým způsobem a v jaké oblasti může zákazníkovi pomoci. Čím delší a hezčí bude popis, tím lepé. Používejte nadpisy, formátování textu, obrázky a v rozumné míře i barvy písma. Výbornou volbou je vložení videa, kde návštěvníkům řeknete něco o sobě a svém produktu.

Popis produktu je jedna z nejdůležitějších položek v editaci produktu, proto jí věnujte velkou pozornost. Musíte v návštěvnících vzbudit důvěru, aby se z nich stali platící zákazníci a aby následně doporučovali váš produkt dalším lidem. Přiložené vysvětlující video je ideálním nástrojem pro budování důvěry.

Délka

Do tohoto pole zadejte informace týkající se rozsahu produktu. U ebooku napište jeho počet stran, u video kurzu počet videí a jejich průměrnou délku, u živého setkání délku trvání akce.

Zákazník by měl mít před koupí informace o rozsahu produktu, aby mohl zhodnotit zda je pro něj nákup přínosný či nikoli - jde o určitý poměr ceny a množství informací.

Obrázek produktu

Obrázek produktu vyberte ve svém počítači, jeho rozlišení by mělo být 510 x 425 px. Pokud bude rozlišení jiné, zobrazí se vám nástroj na ořez obrázků. Pokud chcete obrázek v nástroji posouvat, najeďte na něj myší, stiskněte levé tlačítko myši a posuňte jej dle potřeby. Po skončení úprav stiskněte tlačítko "Uložit ořez fotky".

Obrázek produktu vyberte ve svém počítači, jeho rozlišení by mělo být 510 x 425 px. Pokud bude rozlišení jiné, zobrazí se vám nástroj na ořez obrázků. Pokud chcete obrázek v nástroji posouvat, najeďte na něj myší, stiskněte levé tlačítko myši a posuňte jej dle potřeby. Po skončení úprav stiskněte tlačítko "Uložit ořez fotky".

Štítky

Pro každý produkt byste měli mít stanovená klíčová slova. Jedná se o slova a slovní spojení, která lidé zadávají do vyhledavačů (Google, Seznam...), pokud se zajímají o konkrétní problematiku. Tato slova by tedy měla souviset s vaším produktem. Nemáte-li stanovena klíčová slova pro váš produkt, proveďte alespoň zběžnou analýzu klíčových slov. Výstup této analýzy se nehodí jen ke správnému napsání štítků, ale také popisku produktu.

Čím více si dáte na klíčových slovech záležet, tím více relevantních návštěvníků vám přivedou vyhledávače (Google, Seznam...). Zobecňování v tomto případě nemá smysl.

URL Webu

Pokud máte vlastní web pro daný produkt, zadejte jeho URL v kompletním formátu, tedy http://domena.cz nebo http://www.domena.cz. Na tuto adresu bude návštěvník portálu Kurzo.cz přesměrován, pokud se bude chtít z detailu produktu prokliknout na váš web.

Pomocí zadaného URL webu se potenciální zákazníci mohou dostat přímo na váš web, kde mohou zjistit více informací o vaší osobě, podnikatelské filozofii či dalších nabízených produktech.

URL Facebooku
URL Twitter
URL Google+
URL Youtube

Do těchto polí zadejte adresy sociálních sítí vašich produktů. Pokud nemáte sociální sítě pro konkrétní produkt, můžete uvést alespoň své osobní sociální sítě.

Lidé a tím pádem i zákazníci mají určité sociální potřeby. Chtějí komunikovat a spolupracovat s ostatními. Proto je vhodné, pokud spolu mohou komunikovat účastníci stejného vzdělávacího produktu. Autor má také možnost díky těmto sítím získat zpětnou vazbu od zákazníků.

Mám nebo nemám affiliate program

Vyberte, zda má váš produkt affiliate program, kterého bychom se mohli zúčastnit. Pokud vyberete ano, vložte do políčka níže adresu affilprogramu.

Affiliate marketing nabízí velké množství zajímavých výhod, ze kterých těží obě strany.

Začátek kampaně

Datum začátku kampaně nastavte na den, kdy oznámíte existenci svého produktu.

Toto datum je důležité pro vytvoření povědomí o vašem produktu. Potenciální zájemce si tak může k nabízenému kurzu vytvořit vztah, seznámit se s obsahem produktu a být tak tedy aktivnější v prodejní fázi.

Začátek prodeje

Datum začátku prodeje nastavte na den, kdy začnete prodávat váš produkt.

Datum začátku prodeje je podstatné jak pro nás, tak i pro zákazníky. Toto datum nám oznamuje, že máme zaujímat aktivnější roli v propagaci a naopak zákazníkům dává najevo, že si produkt už mohou zakoupit v plné verzi.

Konec prodeje

Datum konce prodejen nastavte na den, kdy je poslední možnost zakoupit váš produkt.

Je obecně známo, že velké množství prodejů se uskutečňuje v závěrečné fázi prodeje, kdy nerozhodnutí potenciální zákazníci se s větší pravděpodobností rozhodnou ke koupi. Důležitá je také všeobecná informovanost.

Začátek vzdělávání

Začátek vzdělávání nastavte na den, kdy zpřístupníte vzdělávací materiály svým zákazníkům, kteří si produkt zakoupili.

Toto datum slouží převážně pro zákazníky, prostřednictvím něhož vědí, kdy jim bude obsah kurzu zpřístupněn a od kdy se tedy mohou začít aktivně vzdělávat.

Typy ceny

Typ ceny zvolte podle toho, jakým zúůsobem si ceníte svůj produkt. V zásadě můžete produkt dávat zdarma nebo prodávat za email či za peníze.

Tento údaj slouží pro vyšší zákaznickou informovanost a zároveň je důležitým faktorem při rozhodování o koupi produktu.

Koncová cena produktu

Pokud prodáváte svůj produkt za peníze, zadejte do políčka konečnou cenu produktu, kterou platí zákazník.

Údaj o koncové ceně produktu (cena kurzu + DPH) hraje významnou roli při rozhodování o koupi produktu. Vzhledem ke skutečnosti, že nabízené produkty kupují zejména fyzické osoby, má větší smysl udávat koncové ceny tj. včetně DPH.

Měna

Zde vyberte měnu, ve které chcete váš produkt účtovat a propagovat. Typicky Kč pro ČR a € pro SK.

Uvedení měny je nutné ke konkretizaci výše ceny za nabízený produkt.

Prodávat produkt na Kurzo.cz?

Pokud jste vybrali typ ceny produktu "Za peníze" nebo "Za email", můžete produkt prodávat přes portál Kurzo.cz. Stačí zde zadat volbu "Ano". Pokud prodáváte produkt přímo na Kurzo.cz, musíte do systému také nahrát obsah samotného produktu. Tím se zabývá následující návod >>

Prodávat své produkty můžete na svém vlastním webu, na Kurzo.cz, či na více webech. Budeme rádi, pokud budete chtít prodávat u nás. V takovém případě k nám však nezapomeňte nahrát i obsah produktu.

Nevíte si rady? Napište nám na podporu.