Často kladené otázky

 1. Jak může autor využít portál Kurzo?
 2. Je portál Kurzo.cz placenou službou?
 3. Na čem Kurzo vydělávají?
 4. Jak vytvořit nového autora v portálu Kurzo?
 5. Jak přidat autora ke stávající firmě (k jinému autorovi)?
 6. Zapomněl jsem své přihlašovací údaje?
 7. Jak přidat nový produkt?
 8. Jak upravovat starší produkty?
 9. Jak nahrávat obrázky?
 10. Co to je "Nadřazený produkt" v okně editace produkty?
 11. Jak nastavit cenu a typ ceny produktu?
 12. Co znamenají data Začátek, Konec prodeje v editaci produktu?

 

Jak může autor využít portál Kurzo

Autoři mohou portál Kurzo využívat k prezentaci své osoby, respektive firmy a především pro prezentaci svých produktů.

zpět nahoru

Je portál Kurzo.cz placenou službou?

Ne, služba je v tuto chvíli zdarma jak pro autory, tak i pro návštěvníky webu, kteří se chtějí vzdělávat.

zpět nahoru

 

Na čem Kurzo vydělávají

V tuto chvíli jsou u některých produktů nastaveny affiliate odkazy, dále budeme nabízet:

 • bannerové plochy,
 • recenze vzdělávacího produktu,
 • topování vašeho produktu (umístění výše ve výpisu),
 • odeslání zprávy v newsletteru na odběratele novinek,
 • atp…

zpět nahoru

 

Jak vytvořit nového autora

Pokud nejste v naší databázi a chcete se registrovat jako autor infoproduktů, otevřete si registrační formulář zde.

Do formuláře zadejte svůj reálný email. Tento email není veřejný a slouží pro veškerou komunikaci mezi Vámi a správci portálu Kurzo.cz. Dále zadejte heslo, které budete používat pro přihlášení do portálu Kurzo.cz. Toto heslo by z hlediska bezpečnosti mělo být odlišné od Vašich ostatních hesel a mělo by obsahovat alespoň 6 znaků. Nyní zadejte své skutečné jméno a příjmení. Zaškrtněte souhlas s obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů (důrazně doporučujeme si oba dokumenty přečíst).
Stiskněte tlačítko vytvořit účet.

V tento okamžik je již účet vytvořen. Zároveň jste přesměrováni na nastavení fakturačních údajů. Nejprve vyberte "Právní formu", kterou bude mít váš registrovaný účet. Z nabídky vyberte:

 • Fyzická osoba - nepodnikatel
  Pokud figurujete jako fyzická osoba a nepodnikáte v jakékoli formě.
 • Fyzická osoba - podnikatel
  Pokud figurujete jako živnostník
 • Právnická osoba
  Pokud figurujete jako právnická osoba (zastupujete spol s.r.o; a.s.; v.o.s.; k.s.; družstvo).
 1. Pokud jste zadali právní formu "Fyzická osoba - nepodnikatel", vyplňte svůj telefon a adresu. (tyto údaje jsou neveřejné a slouží pouze pro kontakt se správci portálu Kurzo.cz).
 2. Pokud jste zadali právní formu "Fyzická osoba - podnikatel" nebo "Právnická osoba", vyplňte svůj telefon (telefon je neveřejný údaj). Dále zadejte své IČO. Zbylé údaje zadáte automaticky načtením ze systému Ares. Pro načtení informací stiskněte tlačítko "Načíst z Aresu".

Zkontrolujte a popřípadě opravte zbylé údaje ve formuláři. Nakonec vyberte zemi, ve které působíte (Běžně Česká republika nebo Slovensko). Stiskněte tlačítko "Uložit a pokračovat".

Nyní je registrace kompletně hotová.

zpět nahoru

 

Jak přidat autora ke stávající firmě (k jinému autorovi)

Pokud pro jednu firmu (IČO, registraci) pracuje více autorů, je možné dalšího autora přidat po přihlášení do systému Kurzo.cz, v sekci "Autoři". Přidání se provede stiskem tlačítka "Přidat nového autora". V zobrazeném formuláři vyplňte údaje nového autora a stiskněte uložit. Tím je další autor přidán pod stávající registraci.

zpět nahoru

 

Zapomněl jsem své přihlašovací údaje

Pokud si nepamatujete heslo pro přihlášení do administrace portálu Kurzo.cz, klikněte zde. Otevře se formulář pro obnovení hesla. V tomto formuláři zadejte registrační email, který jste použili při registraci a stiskněte tlačítko "Obnovit heslo". Nové heslo vám bude zasláno emailem.

Pokud si nepamatujte registrační email, kontaktujte nás: honza@kurzo.cz

zpět nahoru

 

Jak přidat nový produkt

Nejdříve je potřeba se přihlásit do systému Kurzo.cz zde. U příslušného autora stiskněte tlačítko "Přidat nový produkt". Vyplňte údaje o projektu a stiskněte tlačítko uložit. Tím je projekt vložen do katalogu a veřejně zobrazován.

zpět nahoru

 

Jak upravovat starší produkty

Pro úpravu produktu je potřeba se přihlásit do administrace portálu Kurzo zde. Ve formuláři zadejte email a heslo, které jste zadali při registraci. Po přihlášení se zobrazí seznam autorů registrovaných pod Vaším účtem (Většinou budete mít jen jednoho autora (sebe), ale u firem je možné, že pod jejich hlavičkou a fakturačními údaji publikuje více autorů.).

Nyní u příslušného autora klikněte na tlačítko "Vytvořit nebo editovat produkty". Zobrazí se seznam všech produktů, které vytvořil daný autor. U vybraného produktu stiskněte tlačítko "Upravit". V editačním okně upravte potřebné údaje a na konci formuláře stiskněte tlačítko "Uložit".

zpět nahoru

Jak nahrávat obrázky

Obrázky lze nahrávat k autorům (v editaci autora) a k produktům (v editaci produktu) po stisknutí tlačítka "Procházet". V okně vyberte soubor v počítači, který chcete nahrát.

Obrázek autora by měl mít rozlišení 450 x 200 px, poměr stran 1:0,44

Obrázek produktu by měl mít rozlišení 510 x 425 px, poměr stran 1:0,83

Pokud nedodržíte výše zmíněné podmínky, spustí se nástroj na ořez obrázku. Jeho použítí je snadné, stačí pouze najet myší na obrázek, podržet levé tlačítko myši a táhnout po obrázku, případně jestli chcete určitou část fota přiblížit/oddálit, po najetí na obrázek se vám zobrazí ikonky + a -. Po skončení editace stiskněte tlačítko "Uložit ořez fotky".

zpět nahoru

Co to je "Nadřazený produkt" v okně editace produktu

Nadřazený produkt bývá nastaven nejčastěji u podpůrných webinářů nebo u ebooků, které podporují Vaši hlavní kampaň, například video kurz. Nastavení se provádí v editaci podřízených produktů, kde vyberete produkt nadřízený.

Takto propojené produkty na sebe budou vzájemně odkazovat, čímž se zvýší úroveň jejich propagace.

zpět nahoru

Jak nastavit cenu a typ ceny produktu

Typ ceny produktu se nastavuje pro každý jednotlivý produkt samostatně. Můžete tedy některé produkty dávat k dispozici zdarma a jiné produkty prodávat za peníze. Samotné nastavení typu ceny se provádí v editaci daného produktu. Cenu produktu lze v průběhu času libovolně měnit. Z hlediska důvěry zákazníků však nedoporučujeme provádět příliš časté změny. Portál Kurzo.cz rozlišuje 3 typy cen produktů:

Za peníze
Zvolte, pokud chcete svůj produkt prodávat za peníze. Zvolíte-li ve formuláři tuto možnost, objeví se políčko pro zadání částky a políčko s výběrem měny (Kč nebo EUR).

Za e-mail
Zvolte, pokud chcete poskytnout svůj produkt výměnou za email zákazníka, který si uložíte do své databáze kontaktů. Tento email bývá následně využit k souhlasnému emailmarketingu.

Zdarma
Zvolte, pokud svůj produkt nabízíte zcela zdarma a nevyžadujete po zákazníkovi email, ani jiné kontaktní údaje.

zpět nahoru

Co znamenají data Začátek a Konec prodeje v editaci produktu

Každému produktu lze v systému Kurzo nastavit časové úseky začátku, vydání, prodeje a ukončení.

Začátek kampaně
Začátkem kampaně se rozumí den prvního veřejného představení Vašeho produktu.

Začátek prodeje
Čas začátku prodeje nastavte na termín, kdy chcete podrobně zveřejnit svou nabídku i s cenami a produkt uvolnit do prodeje.

Konec prodeje
Konec prodeje je čas, kdy chcete ukončit prodej produktu.

Začátek vzdělávání
Začátek vzdělávání je termín, kdy uvolníte první výukový modul (například video) uživatelům, kteří se chtějí vzdělávat.

zpět nahoru